UTLEIEREGLEMENT

1.  Huset inneholder:

 • Øivindstua - møtesal: opptil 80 personer 
 • Vestibyle: opptil 20 personer
 • Kjøkken m/komfyr, kjøleskap og oppvaskmaskin. Dekketøy til 100 personer.
 • Garderobe og toaletter
 • Møterom syd: Ikke til leie
 • Møterom loft: Ikke til leie

2.  Leiealternativer

 • Øivindstua og vestibyle m/kjøkken
 • Vestibyle m/kjøkken

3.  Utleietid

 • Dagtid: 08:00-16:00
 • Kveldstid: 16:00-24:00
 • Hele dagen: 08:00-24:00
 • Fredag og lørdag er utleietid til 01:00.

4.  Bruk av lokalene

 • Leietaker skal gjøre seg kjent med regler for utleie, branninstruks og instruks for bruk av kjøkken.
 • Antall personer tilstedet i lokalene skal ikke oversige oppgitte maksplasser i punkt 1. 
 • Leietaker er ansvarlig for arrangementet, og å holde ro og orden i huset og utenfor.
 • Leietaker er ansvarlig for inventar og utstyr som tilhører lokalet, og plikter å melde fra om eventuelle skader. 
 • Røyking er forbudt innendørs.

5.  Rengjøring og avfallshåndtering

 • All pynt og dekorasjoner som er brukt i lokalene og utenfor skal fjernes. 
 • Bord og stoler tørkes/rengjøres.
 • Gulv feies/rengjøres.
 • Alt dekketøy som er brukt ryddes, skylles og settes på kjøkkenet.
 • Faste leietakere betjener også oppvaskmaskinen selv.
 • Avfallshåndtering - se egen instruks,

6.  Når lokalene forlates

 • Sjekk at alle dører og vinduer er lukket og låst.

7.  Leie

 • Aldersgrense for leie er 25 år.
 • Avbestillingsfrist er 21 dager.